Jeugd en Alcohol

Op deze website vind je alle informatie voor jongeren en hun ouder(s) die deelnemen aan de SPIRIT studie: “Screening and personalized feedback intervention regarding alcohol-intoxicated teenagers”. De SPIRIT studie is een Antwerpse pilot studie waarin een multidisciplinair nazorgtraject voor jongeren die een alcoholvergiftiging hebben doorgemaakt, wordt onderzocht. De studie is opgezet vanuit de leerstoel Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol aan de Universiteit Antwerpen.

Jeugd en Alcohol

Word jij onze nieuwe klant?